خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پیشنهادات بریتانیا به اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
پیشنهادات بریتانیا به اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

روز سه شنبه، جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، پیش از ملاقات با رئیس کمیسیون اروپا در بروکسل، از مفاد نامه نخست وزیر این کشور به اتحادیه اروپا دفاع کرد.

آقای آزبورن گفت: “این ( پیشنهادات بریتانیا) تغییراتی است که که اتحادیه اروپا را با ایجاد فرصتهای شغلی، برای تمام شهروندانش بهتر می کند. تغییرات دیگری به معنی این است که اتحادیه اروپا منعطف تر شده و تفاوتها را می پذیرد تا منافع بریتانیا که در منطقه یورو قرار نداشته و نمی خواهد بخشی از ادغام هرچه بیشتر اروپا باشد، بتواند حفظ شود.”

پیشنهادات بریتانیا بر چهار اصل مبتنی است: افزایش رقابتهای بازرگانی در اتحادیه اروپا، مستثنی بودن بریتانیا از ادغام هرچه بیشتر با سایر اعضاء، محدودیت کمکهای اجتماعی به مهاجرین در اتحادیه اروپا و حفظ منافع بریتانیا در بازار مشترک. اینها نکاتی هستند که برخی از اعضای اتحادیه سخت با آن مخالفند، و هریک می تواند با استفاده از حق وتویش، این پیشنهادات را ملغی کند.

سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: “نکاتی قابل حل است، از جمله، گسترش نقش پارلمانهای ملی. برخی دیگر نکات مشکلتر هستند، مثل روابط نزدیکتر در میان اعضاء و کشورهای داخل و خارج از منطقه یورو. برخی دیگر نکات از قبیل آزادیهای بنیادی و بازار داخلی بسیار پیچیده اند.”

دونالد توسک، رئیس شورای اروپا گفته است که با دریافت نامه بریتانیا، گفتگوها در این زمینه می تواند آغاز شود. در این میان، جمهوری چک بفوریت با پیشنهادات بریتانیا مخالفت کرده است.