خبر فوری
euronews_icons_loading
پاریسی ها؛ متحد اما غمگین

بدنبال مرگبارترین حمله در خاک اروپا پس از انفجارهای سال ۲۰۰۴ میلادی مادرید که جمعه شب در پاریس روی داد، سه روز در فرانسه عزای عمومی اعلام شد. فرانسوی خصوصا پایتخت نشینان این کشور از کشته شدن ۱۲۹ نفر در حملات پاریس غمگین هستند. در همدردی با قربانیان این حملات برج ایفل در پاریس به رنگ پرچم فرانسه چراغانی شد، هزاران دانش آموز دوباره بر سر کلاس های خود حاضر شدند و شهروندان فرانسه با شاخه های گل در دست و روش کردن شمع در میادین عمومی یاد قربانیان حملات ۱۳ نوامبر پاریس را گرامی داشتند.

مطالب بیشتر از بدون شرح