محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مولنبک بلژیک، مرکز اصلی پرورش جهادگرایان افراطی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
مولنبک بلژیک، مرکز اصلی پرورش جهادگرایان افراطی

مولنبک حومه بروکسل که تا پیش از حملات پاریس تنها برای ساکنان بروکسل شناخته شده بود امروز میزبان بسیاری از رسانه های جهان و مرکز خبری جهان شده است. مولنبک زادگاه عبدالحمید اباعود، مغز متفکر حملاتی پاریسی است که در عملیات پلیس فرانسه چهارشنبه کشته شده است.

این حومه بروکسل نزدیک به ۹۵ هزار نفر جمعیت دارد و اغلب جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند. برخی از جهادگراهای محلق شده به داعش این شهر می آیند. از جمله مهدی نموش، عامل حمله به موزه یهودیان در بروکسل.

یکی از مقامت مسئول ناهنجاریهای اجتماعی در این شهر می گوید: “اباعود نمادی است از ساکنان این حومه که رفتارهای ناهنجار و ضد اجتماع از خود بروز می دهند. دلیل شکست جامعه ای را نشان می دهد که بی عدالتی در آن موج می زند.”

مولن بک یکی از فقیرترین حومه های بلژیک است و نرخ بیکاری آن بالاترین در این کشور است. ۳۰ درصد از جوانان این شهر بیکار هستند.