محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تلسکوپی به وسعت کره زمین

تلسکوپی به وسعت کره زمین
نگارش از Euronews

رصدخانه آلما در قلب صحرای آتاکاما در شمال شیلی واقع شده است. این رصدخانه که به آرایه میلیمتری و زیرمیلیمتری مجهز است اعلام کرد که با همکاری کشورهای مختلف دنیا در صدد شکل دادن تلسکوپی هستند که قادر به تشخیص اشیا در اندازه ده سانتیمتری روی کره ماه است. این پروژه شامل ترکیب داده های دو تلسکوپ و یا بیشتر با هدف ایجاد یک تلسکوپ مجازی با وضوح تصاویر بسیار بالا است که بعد جمع آوری داده آن، به وسعت کره زمین است.

رییس عملیات علمی رصدخانه آلما می گوید: «رسیدن به نفس این همکاری و مشارکت کشورها در پروژه ساخت این تلسکوپ فوق العاده است. زیرا با درنظر گرفتن وضوح تصاویر آن، تلسکوپی در اندازه زمین شکل می گیرد. می توان اشیای دور را با جزییات دقیق تر وهمچنین اشیای نزدیک مانند مرکز کهکشان راه شیری و سیاه چاله ها را بررسی کرد.»

رصدخانه آلما که بزرگترین رصدخانه دنیا محسوب می شود در پروژه ای شامل شبکه جهانی تلسکوپ ها برای بررسی سیاه چاله های عظیم، ستاره ها و اشیا نورانی مشارکت دارد. به گفته رییس عملیات علمی این رصدخانه، ستاره شناسان می توانند پیشنهادات مطالعاتی شان را بنویسند که سپس در یک زمانبندی کاری قرار داده می شود. چشم اندازهای تازه ای برای ستاره شناسان سراسر دنیا در حال باز شدن است.

در جریان یک آزمایش موفقیت آمیز در ماه اوت امسال، رصدخانه آلما با همکاری رصدخانه ملی آمریکا با ساختن یک تلسکوپ مجازی توانستند یکی از درخشانترین اشیا که در فاصله هفت میلیارد سال نوری از زمین واقع شده است را مشاهده کنند. این فاصله برابر با نیمی از فاصله ما با به اصطلاح «مرز جهان هستی» محسوب می شود. بی تردید بسیاری از اسرار جهان هستی با این فناوری شگفت آور گشوده خواهد شد.