محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گروگان گیری باماکو به روایت مهمانان هتل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
گروگان گیری باماکو به روایت مهمانان هتل

پایتخت مالی روز جمعه شاهد یکی از کم سابقه ترین و خشن ترین حملات گروه مرابطون بود. حمله در نخستین ساعت های صبح روی داد و تیراندازی از همان ابتدای گروگان گیری آغاز شد. وحشت و هراس به مدت چند ساعت بر سر ساکنان هتل لوکس پایتخت مالی سایه افکند.

یکی از شاهدان ماجرا می گوید: «حدود ساعت شش و پنجاه دقیقه صبح ما در بیرون بودیم و می خواستیم وارد هتل شویم که دیدیم چند مرد به سمت انتظامات هتل تیراندازی می کنند، بعد وارد لابی شدند و شروع کردند به شلیک، بی هدف به همه جا تیراندازی می کردند. فریاد می زدند الله اکبر و کارکنان را هدف می گرفتند.»

یکی دیگر از مهمانان هتل نیز حادثه را اینچنین روایت می کند: «صبح خیلی زود صدای شلیک شنیدم. فکر کردم صدای ترقه است و اصلا متوجه گروگانگیری نشدم. به سمت رستوران هتل رفتم و دیدم که همه جا را دود گرفته. به اتاقم در طبقه اول برگشتم، بعد نیروهای مالی آمدند و من را خارج کردند.»

گروگان ها پس از آزادی به سالن ورزشی منتقل شدند تا نیروهای امنیتی بتوانند هویت آنها را بررسی کنند.