خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تجمع بازنشستگان یونانی در آتن

euronews_icons_loading
تجمع بازنشستگان یونانی در آتن
اندازه متن Aa Aa

هزاران نفر از بازنشستگان مستمری بگیر در مرکز شهر آتن در اعتراض به تشدید سیاستهای ریاضت اقتصادی راه پیمایی کردند.

تدابیر ریاضتی مثل افزایش مالیاتها، کاهش مزایا و اخراج کارکنان دولت راه حلهای دولت یونان برای عمل کردن به تعهد خود نسبت به وام دهندگان بین المللی است.

معترضان علیه نخست وزیر چپگرای یونان که وعده توقف سیاستهای ریاضت اقتصادی را داده بود شعار می دادند.