خبر فوری
euronews_icons_loading
شورش در زندان بولیوی

زندانیان در زندان سن پدرو در لاپاز، پایتخت بولیوی در اعتراض به آنچه که آن را کاهش جیره غذایی خود می دانند دست به شورش زدند. حدود ۱۳ هزار نفر در زندان های بولیوی محبوس هستند. ۹۰ درصد آنان در انتظار محاکمه به سر می برند.

مطالب بیشتر از بدون شرح