خبر فوری
euronews_icons_loading
اعتراض طرفداران محیط زیست در استرالیا

بیش از صد نفر از طرفداران محیط زیست در اعتراض به سیاست های زیست محیطی دولت استرالیا در پارلمان این کشور در کانبرا تحصن کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح