خبر فوری

2015-12-04

تیراندازی در کالیفرنیا به عنوان «اقدام تروریستی» بررسی می شود