محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بازگشایی بخش های جدیدی از شهر باستانی پمپی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
بازگشایی بخش های جدیدی از شهر باستانی پمپی

خبر کوتاه

بخش هایی از شهر باستانی پمپی واقع در جنوب ایتالیا با حضور ماتئو رنزی، نخست وزیر این کشور و وزیر فرهنگ ایتالیا بازگشایی شد.
پیشتر نیز یک ویلای بزرگ متعلق به این شهر باستانی به روی گردشگران بازگشایی شده بود.
دولت ایتالیا برای مرمت و احیای کامل این شهر باستانی بودجه ای معادل یکصد میلیون یورو از اتحادیه اروپا دریافت کرده است.