محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بازگشایی بخش های جدیدی از شهر باستانی پمپی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازگشایی بخش های جدیدی از شهر باستانی پمپی

<p><strong>خبر کوتاه</strong> </p> <p>بخش هایی از شهر باستانی پمپی واقع در جنوب ایتالیا با حضور ماتئو رنزی، نخست وزیر این کشور و وزیر فرهنگ ایتالیا بازگشایی شد.<br /> پیشتر نیز یک ویلای بزرگ متعلق به این شهر باستانی به روی گردشگران بازگشایی شده بود.<br /> دولت ایتالیا برای مرمت و احیای کامل این شهر باستانی بودجه ای معادل یکصد میلیون یورو از اتحادیه اروپا دریافت کرده است.</p>