خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آتش سوزی در بخش های شمالی اسپانیا

آتش سوزی در بخش های شمالی اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

نیروهای آتشنشان می گویند، آتش سوزی گسترده که بخش های شمالی اسپانیا از جمله استوریاس و کانتابریا را در برگرفته تحت کنترل درآمده است اما همچنان ادامه دارد.

این آتش سوزی که از بیش از یک هفته پیش آغاز شده، در پی خشک بودن شدید هوا و عدم بارندگی در فصل زمستان امسال صورت گرفته است.