محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آتش سوزی در بخش های شمالی اسپانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آتش سوزی در بخش های شمالی اسپانیا

خبر کوتاه

نیروهای آتشنشان می گویند، آتش سوزی گسترده که بخش های شمالی اسپانیا از جمله استوریاس و کانتابریا را در برگرفته تحت کنترل درآمده است اما همچنان ادامه دارد.

این آتش سوزی که از بیش از یک هفته پیش آغاز شده، در پی خشک بودن شدید هوا و عدم بارندگی در فصل زمستان امسال صورت گرفته است.