محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات بازنشستگان یونانی علیه طرح دولت سیپراس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات بازنشستگان یونانی علیه طرح دولت سیپراس

خبر کوتاه

صدها کارگر و بازنشسته یونانی در مخالفت با طرح دولت برای کاهش دستمزد بازنشستگان در مرکز شهر آتن راهپیمایی کردند.
طرح پیشنهادی بودجه سال ۲۰۱۶ توسط الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان و به درخواست تروئیکا اواخر ماه دسامبر گذشته به تصویب پارلمان رسید.
در این طرح کاهش مزیای بازنشستگی و افزایش مالیات ها به عنوان راه هایی برای کاهش هزینه های عمومی در نظر گرفته شده است.