محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دستگیری گروهی به جرم پولشویی در بلغارستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دستگیری گروهی به جرم پولشویی در بلغارستان

خبر کوتاه

دستکم ۹ نفر به عنوان مظنونان به پولشویی در بلغارستان بازداشت داشتند. مقام های رسمی می گویند، شرکتهایی از ۶ کشور از جمله یک شرکت فرانسوی با این گروه در ارتباط بوده اند.
گفته می شود این پول که مبلغ آن حدود ۲ میلیون یورو بوده است، از طریق شرکتهای خارجی به حسابهایی در بانک های بلغارستان واریز شده است. تمامی این معاملات در بانکها به عنوان “روابط تجاری” به ثبت رسیده اند.