euronews_icons_loading
از «گراوند کنترل» تا «میجر تام»، به یاد دیوید بوئی

هواداران دیوید بوئی در سراسر جهان به این ستاره بریتانیایی موسیقی پاپ و راک که روز یکشنبه در ۶۹ سالگی و بعد از ۱۸ ماه مبارزه با سرطان درگذشت، ادای احترام کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح