محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تراز تجاری چین در ماه دسامبر بیشتر از پیش بینی ها بوده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تراز تجاری چین در ماه دسامبر بیشتر از پیش بینی ها بوده است

حجم صادرات چین در ماه دسامبر گذشته در بازه زمانی یک ساله ۱.۴ درصد افت داشته است. این میزان از افت فعالیتهای بخش تجارت خارجی این کشور کمتر از پیش بینی ها بوده است.

از سوی دیگر میزان واردات این کشور نیز برای چهاردهمین ماه پیاپی کاهش یافته است. افت میزان واردات چین در ماه دسامبر ۷.۶ درصد گزارش شده است. بدین ترتیب تراز تجاری این کشور در این زمان به رقم کمی بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسیده که حدود ۷ میلیارد دلار بالاتر از پیش بینی هاست.