محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کشف شهر مدفون شده عصر برنز در بریتانیا

کشف شهر مدفون شده عصر برنز در بریتانیا
نگارش از Euronews

بدنبال کاوش های باستانشناسی در منطقه کمبریج شایر انگلستان، دانشمندان بقایای یک مجتمع مسکونی و وسایل زندگی مردم در عصر برنز را پیدا کرده اند. سه هزار سال پیش در این محل، خانه های مدوری روی سکوهای چوبی در مسیر رودخانه ای قرار داشتند. بدنبال یک آتش سوزی، خانه ها ویران شدند، آب روی سکوها را پوشاند و آثار جالبی را با خود نگه داری کرد که قدمت آنها به هزار تا هشتصد سال پیش از میلاد، یا اواخر دوره برنز در بریتانیا می رسد. دانشمندان تصور می کنند با فرار ناگهانی مردم از آتش، وسایل آنها به جا مانده است.

مارک نایت مسئول این پروژه باستان شناسی با اظهار شگفتی می گوید: «غیرقابل باور است. اینجا کنار یک خانه عصر برنز، خانه ای با سقف ایستاده ایم که سه هزار سال پیش کسی در آن زندگی می کرده و ما حال به داخل آن می رویم.»

کاوشگران در میان تیرهای چوبی نیم سوز شده سقف، ظرف های گلی با غذای درون آن، استخوان حیوانات و پارچه پیدا کرده اند. یکی از باستانشناسان این پروژه می گوید: «۲۹ شی کامل پیدا کرده ایم که برای باستان شناس ها بسیار جالب است. اما چیز جالبتر از آن باقی ماندهای مواد غذایی است که ساکنان موقع آتش سوزی و خراب شدن این منطقه در حال خوردن آن بودند. پدیده ای بسیار کمیاب نه تنها در بریتانیا بلکه در اروپا است.»

کاوش ها از ماه اوت امسال در نزدیکی شهر پیتربورو در شرق انگلستان شروع شد که با مدفون شدن شهر پمپی در سال ۷۹ پیش از میلاد مقایسه شده است. دانکن ویلسون مدیر یک موسسه تاریخ می گوید: «بهترین قیاس تشبیهی به نظر من، مدفون شدن شهر پمپی زیر آتشفشان و فرار ناگهانی مردم از این بلای طبیعی است، آنها غذایشان را در ظرفهایشان بجا گذاشتند و بعضی ها در همان حین مردند. هنوز اطمینان نداریم ولی بقایای انسانی در این محل پیدا کرده ایم که در حال استخراج آنها هستیم.»

در همین حال کارشناسان آتش سوزی در حال بررسی در باره علت شروع حریق در این منطقه هستند.