محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هشدار به زنان مهاجر در بریتانیا برای یادگیری زبان انگلیسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
هشدار به زنان مهاجر در بریتانیا برای یادگیری زبان انگلیسی

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در روز دیدار با گروهی از زنان مسلمان از بودجه بیست میلیون پوندی دولت برای کمک به زبان آموزی زنان اقلیت خبر داد. آقای کامرون گفته است که حدود سی و هشت هزار زن مسلمان در بریتانیا زندگی می کنند که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند و حدود دویست هزار زن مسلمان در این کشور دانش انگلیسی بسیار اندکی دارند.

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا می گوید: «ما می خواهیم جامعه ای یکدست تر داشته باشیم. جامعه ای که همه بتوانند از همه استعدادهایشان بهره مند شوند. اگر بعضی از افراد نتوانند زبان کشور را صحبت کنند، این جامعه نمی تواند کشور فرصتها باشد. در بسیاری از موارد این مشکل افراد نیست، به دلیل این که آنها در وضعیتی قرار گرفته اند که هیچ انگیزه ای برای آموختن زبان انگلیسی، و برای مشارکت بیشتر در جامعه ندارند. این مساله در کشور ما باید عوض شود و این پیشنهادها مطمئنا باعث عوض شدن این فضا خواهند شد.»

بر اساس قانونی که قرار است از ماه اکتبر سال جاری میلادی اجرا شود، زوجهایی که دارای ویزای پنج ساله همسری هستند، اگر پس از دو سال و نیم نتوانند امتحان زبان را با موفقیت پشت سر بگذارند، از بریتانیا اخراج خواهند شد.

شایسته گوهر، رئیس گروه شبکه زنان مسلمان بریتانیا می گوید: «به ما از طرف زنان مسلمان تلفن می شود که می خواهیم به کلاس زبان انگلیسی برویم. بخصوص از طرف زنان افراد خارجی. اما همسر آنها یا برادران همسر آنها اجازه نمی دهند. تهدید به این که ما شما را از کشور اخراج می کنیم، در نهایت به ساکت کردن آنها می انجامد. در واقع اگر دولت بخواهد آنها را به دلیل نیاموختن زبان انگلیسی مجازات کند، آنها دو بار قربانی خواهند شد.»

اظهار نظر دیوید کامرون درباره نیاز زنان مسلمان بریتانیا به زبان آموزی و ارتباط آن با کاهش خطر افراط گرایی با انتقاد گروه های مسلمان و حزب مخالف دولت روبرو شده است که سیاستهای دولت در این زمینه را «کاهلانه» و «انحرافی» خوانده اند.