خبر فوری
euronews_icons_loading
بزرگداشت جشن مذهبی «تیمکت» در اتیوپی

هزاران نفر از مسیحیان ارتدکس اتیوپی در جشن تعمید عیسی مسیح شرکت کردند. در اتیوپی به این جشن باستانی ارتدکس «تیمکت» می گویند.

مطالب بیشتر از بدون شرح