خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تاثیر رکود اقتصاد چین بر کاهش درآمد اپل

نظرها
تاثیر رکود اقتصاد چین بر کاهش درآمد اپل
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

رکود اقتصاد چین شرکت اپل را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اپل پیش بینی کرده است که برای نخستین بار در ۱۳ سال گذشته درآمدش با کاهش روبرو خواهد شد.

با این حال، اپل در سه ماهه اول سال مالی اش ۷۴.۸ میلیون آیفون فروخته که در مقایسه با همین دوره زمانی در سال گذشته با ۷۴.۵ میلیون تنها اندکی بهبود داشته است.