بی باکان هند

بی باکان هند

بدون شرح

«شیردلان ارتش» هند روز سه شنبه در شصت و هفتمین «روز جمهوری» در برابر انبوه جمعیت هنرنمایی می کنند. بی باکان آرایشهای مختلفی را در حال موتورسواری به نمایش می گذارند و کار خود را با تشکیل یک هرم انسانی به پایان می برند.

مطالب بیشتر از بدون شرح