محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سال ۲۰۱۵ گرمترین سال ثبت شده در تاریخ هواشناسی

سال ۲۰۱۵ گرمترین سال ثبت شده در تاریخ هواشناسی
نگارش از Euronews

دمای زمین رو به افزایش است. به گزارش اخیر سازمان ملل متحد، ۲۰۱۵ گرمترین سال از آغاز ثبت رکورد دمای زمین در سال ۱۸۸۰ است. این ارزیابی، جریان آب گرم اقیانوسی موسوم به «ال نینو» که بطور کلی موجب افزایش جهانی دما و بروز وضعیت آب و هوایی متغیر و شدید می شود را نیز در نظر گرفته است.

در همین حال بعضی کارشناسان از جمله یکی از دانشمندان ناسا معتقدند که: «حتی بدون جریان ال نینو، ۲۰۱۵ گرمترین سال بوده است. شروع ال نینو در اواخر سال، دمای زمین را از حد پیش بینی شده کمی افزایش داد.»

گزارش سازمان هواشناسی سازمان ملل متحد، یافته های ناسا و «موسسه ملی اقیانوس و جو» آمریکا را تایید می کند که برای اولین بار دمای زمین در سال ۲۰۱۵ یک درجه بالای دوران ماقبل صنعتی شدن بود. سخنگوی «موسسه ملی اقیانوس و جو» می گوید: «بله، ۲۰۱۵ گرمترین سال با تفاوت قابل توجه است، شاهد گرمترین ۵ سال و گرمترین ۱۰ سال بوده ایم. روند گرم شدن متوقف نمی شود.»

هوای گرمتر به معنی تبخیر بیشتر آبها، اشباع جو و تشدید باران های موسمی است که منشا رویداد های شدید آب و هوایی است. سخنگوی «موسسه ملی اقیانوس و جو» می افزاید: «بطور کلی در نتیجه تغییرات جوی، باید منتظر تغییرات شدید از جمله موج گرما و افزایش باران های شدید باشیم. باید افزایش دما را در حد دو درجه سانتیگراد کنترل کنیم تا بتوانیم وضعیت فعلی را حفظ کنیم.»

در نشست جهانی آب و هوایی دسامبر ۲۰۱۵ در پاریس ، ۱۹۵ کشور توافق کردند تا افزایش دمای زمین را تا یک و نیم درجه نسبت به دوران ماقبل صنعتی شدن حفظ کنند که به گفته کارشناسان سازمان ملل متحد شیوه موثری برای مقابله با تغییرات آب و هوایی است.