محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نشست دو روزه نمایندگان احزاب راست افراطی اروپا در میلان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
نشست دو روزه نمایندگان احزاب راست افراطی اروپا در میلان

نمایندگان احزاب راست افراطی اروپا پنجشنبه شب در میلان ایتالیا گردهم آمدند و اتحادیه اروپا و نهادهای آن را بر سر موضوعاتی مانند مهاجران، بحران اقتصادی و بیکاری به باد انتقاد گرفتند. به باور آنها، مدل اروپای واحد به بن بست رسیده است.

این نخستین نشست اعضای گروه «اروپای ملل و آزادیها» در پارلمان اروپا است که در ژوئن گذشته به ابتکار مارین لوپن٬ رهبر حزب جبهه ملی فرانسه و با هدف قدرتمندتر شدن در پارلمان و کمیسیون اروپا شکل گرفت.

خانم لوپن٬ رهبر جبهه ملی فرانسه چند هفته پس از شکست حزبش در انتخابات منطقه ای فرانسه با حضور در این نشست گفت: «آنهایی که در پروژه ما در جستجوی ناهماهنگی هستند، آن را نخواهند یافت. ما در دفاع از تمامیت ارضی و دموکراسی قدرتمند هستیم. ما می توانیم به یکدیگر احترام بگذاریم و در عین حال که دوست هستیم هویت خودمان را هم داشته باشیم.»

این نشست به میزبانی ماتئو سالوینی، دبیر کل «لگا نورد» حزب سیاسی فدرالیست و ناحیه گرای ایتالیا برگزار شد و خیرت ویلدرز٬ رهبر حزب آزادی هلند که در بیگانه هراسی شناخته شده است نیز حضور داشت. نمایندگان راستهای افراطی اتریش٬ لهستان٬ رومانی٬ بریتانیا و روسیه این نشست همراهی کردند.

Demonstrations outside

هاینتس کریستیان اشتراخه٬ رهبر حزب آزادی اتریش افزود: «ما همه بر سر این موضوع توافق داریم که اروپا٬ فرهنگ اروپایی و آزادی اروپایی همه در معرض خطرند. غم انگیز است دیدن این که اتحادیه اروپا و نمایندگان حکومت های ملی ما چطور اروپا را به افول می کشانند و آن را به سوی پرتگاه سوق می دهند.»

Europe of the Nations and Freedoms Group

همزمان٬ صدها تن از مخالفان احزاب راست در بیرون از محل برگزاری این نشست دست به تظاهرات زدند.