محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کودکان، قربانیان جنگ داخلی در یمن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
کودکان، قربانیان جنگ داخلی در یمن

با تداوم جنگ داخلی در یمن، هزاران کودک در معرض بیماریهای ناشی از کم خوراکی و سوءتغذیه قرار گرفته اند. به گزارش «صندوق کودکان سازمان ملل» (یونیسف)، یک میلیون و سیصد هزار کودک یمنی از تغذیه نامناسب رنج می برند.

محمد سعدی، سخنگوی یونیسف در یمن، درباره این بحران می گوید: «نزدیک به دویست مرکز درمان سوءتغذیه فعالیت خود را به دلایل مختلف متوقف کرده اند، دلایلی مثل کمبود سوخت، تداوم درگیریها، حملات هوایی به درمانگاهها و بیمارستانها، بدرفتاری نیروهای نظامی، و غیبت اجباری مددکاران و کارکنان.»

به گزارش سازمان ملل، از آغاز جنگ داخلی در یمن حدود ۶ هزار نفر در این کشور کشته شده اند که نیمی از آنان را افراد غیرنظامی تشکیل می دهند. هزاران نفر نیز در جریان این منازعه زخمی شده، و در حال حاضر حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور نیازمند کمکهای انسان دوستانه اند.