محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مقاومت شرکت توتال در برابر سقوط شدید قیمت نفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مقاومت شرکت توتال در برابر سقوط شدید قیمت نفت

در شرایطی که روند نزولی قیمت نفت بازار را وحشت زده کرده، به نظر می رسد شرکت نفتی توتال در چنین شرایطی از خود مقاومت قابل توجهی نشان داده است.

میزان سود این شرکت در کل سال ۲۰۱۵ متحمل افتی معادل ۱۸ درصد شده که در مقایسه با رقیبان این کمپانی از جمله بی پی و یا رویال داچ شل کاهش کمتری دارد.

توتال برای مقابله با سقوط شدید قیمت نفت طرح کاهش حجم سرمایه گذاریهای خود را به مرحله اجرا درمی آورد. براین اساس سرمایه گذاریهای این شرکت در سال ۲۰۱۶ به جای ۲۱ میلیارد دلار به ۱۹ میلیارد دلار تقلیل خواهد یافت.