euronews_icons_loading
قلب یخی برای سمور دریایی

در آستانه جشن ولنتاین این سمور دریایی از طرف مربی اش یک تکه قلب یخی دریافت کرد. این سمور یوتان نام دارد و در “بهشت دریایی” یوکوشاما هایجی مای ژاپن زندگی می کند.

مطالب بیشتر از بدون شرح