محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پس از کشف امواج گرانشی گام بعدی دانشمندان چیست؟

پس از کشف امواج گرانشی گام بعدی دانشمندان چیست؟
نگارش از Euronews

کشف امواج گرانشی دررصدخانه «موج گرانشی تداخل لیزری» موسوم به لایگو در آمریکا فصل تازه ای در ستاره شناسی گشوده است. امواج گرانشی بوسیله یکی از شدیدترین فرآیندهای هستی ایجاد شده و در فضا و مکان حرکت می کنند. یک قرن پیش اینشتین در فرضیه خود وجود آنها را اثبات کرده بود. جیانپیترو کانیولی، استاد فیزیک آزمایشگاه مواد پیشرفته دانشگاه لیون فرانسه و محل ساخت آیینه تداخل سنج بکار رفته در این تحقیق می گوید: «پنجره تازه ای به جهان هستی باز شده، امکانی برای پژوهشی بکلی متفاوت در یک پدیده ای که تا به حال برای ما مجهول بوده است.»

هر صدا، مانند صدای نوزاد، فرکانس یا طول موج ویژه خود را دارد. این خصوصیت به داشنمندان اجازه می دهد تا پدیده را به شیوه ای کاملا متفاوت مطالعه کنند. جیانپیترو کانیولی می افزاید: «با تحلیل امواج سیگنالی، می توانیم جرم ماده ای که این مواج گرانشی را تولید کرده و همچنین فاصله بین دو جرم را اندازه گیری کنیم. این مولفه ها برای هر ستاره نوترونی و یا سیاهچاله، منحصر بفرد و یگانه است. ما می گوییم سیگنالی که دریافت می کنیم درست نشانه هایی مانند اثرانگشت یک رویداد منحصربفرد هستند.»

به گفته دانشمندان، حال می توانیم صدای کهکشان را بشنویم. اما صدای بزرگ، همان صدای منشا پیدایش حیات است: صدای انفجار بزرگ یا بیگ بنگ که در آینده شنیده خواهد شد. اما برای این کار باید فناوری توسعه یابد. استاد فیزیک دانشگاه لیون در این زمنیه میگوید:«برای ساختن ابزاری که بتواند صدای درونی بسیار پایین امواج گرانشی که پس از بیگ بنگ یا انفجار بزرگ را ردیابی کند، باید سالها منتظر باشیم.»

آینده این ماموریت عملی و امید به دریافت طیف های مختلف امواج گرانشی در دوردست ترین نقاط کهکشان، به حساسیت لایگو، «رصدخانه موج گرانشی تداخل لیزری» وابسته است.