euronews_icons_loading
بازگشت از بی وزنی به جاذبه

سه فضانورد روس و آمریکایی دوم ماه مارس با کپسول سایوز در استپ قزاقستان فرود آمدند؛ اسکات کلی آمریکایی و میخائیل کورنینکو و سرگئی ولکوف روس. آقای کلی و کورنینکو ۳۴۰ روز را در ایستگاه فضایی بین المللی سپری کردند. این مدت زمان اگر نه برای میخائیل کورنینکو روس اما برای اسکات کلی فضانورد رکورد محسوب می شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح