euronews_icons_loading
سیلاب شدید در لوئیزیانا

سیلاب شدید در ایالت لوئیزیانا، واقع در جنوب آمریکا، هزاران نفر را از جمله در شهر هاموند، بی خانمان کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح