محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

قهرمان کره ای بازی "گو"، نهایتا برنامه کامپیوتری "آلفاگو" را شکست داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
قهرمان کره ای بازی "گو"، نهایتا برنامه کامپیوتری "آلفاگو" را شکست داد

خبر کوتاه

لی سه دول، قهرمان کره ای بازی سنتی موسوم به “گو“، پس از سه شکست پیاپی، اولین پیروزی خود را در مقابل برنامه کامپیوتری “آلفاگو” بدست آورد.