euronews_icons_loading
مردم اروپا به به قربانیان حملات بروکسل ادای احترام کردند

سه شب بسیاری از شهرهای اروپا همانند نقاط مختلف شهر بروکسل میزبان مردمی بود که برای ادای احترام به قربانیان حملات بروکسل برای روشن کردن شمع دور هم جمع شده بودند.

سه شنبه شب، سه رنگ پرچم بلژیک بر برج ایفل نقش بست. چندین بنای معروف دیگر در اروپا به احترام قربانیان بروکسل با نور به رنگ پرچم بلژیک درآمد.

مطالب بیشتر از بدون شرح