euronews_icons_loading
فلیپینی های کاتولیک به خود شلاق می زنند

در فیلیپین، کاتولیکها با شلاق زدن بر پشت خود، سنت خودزنی برای کسب آمرزش در جریان «چله روزه» را زنده نگه می دارند. چله روزه به ۶ هفته منتهی به عید پاک اطلاق می شود؛ مؤمنان مسیحی در این مدت به روزه داری و پرهیز می پردازند.

مطالب بیشتر از بدون شرح