خبر فوری
euronews_icons_loading
ایتالیا: یادبودی برای بروکسل

داریو جامبارین، هنرمند ایتالیایی، به یاد قربانیان حملات بروکسل، مدل عظیمی از «اتمیموم» را با استفاده از یک تراکتور در کشتزاری نزدیک ورونا در شمال غرب ایتالیا نقش زده است. اتمیوم از یادمان های مشهور شهر بروکسل است.

مطالب بیشتر از بدون شرح