خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بزرگترین نیروگاه شناور برق خورشیدی اروپا آماده کار شد

بزرگترین نیروگاه شناور برق خورشیدی اروپا آماده کار شد