euronews_icons_loading
تجمع گروههای چپ گرا در بروکسل در اعتراض به اسلام هراسی

پلیس بلژیک روز یکشنبه تعدادی از معترضان چپ گرا را که در میدان بورس شهر بروکسل تجمع کرده بودند از محل دور کرد. این افراد در اعتراض به اسلام هراسی دست به تجمع زده بودند.

مطالب بیشتر از بدون شرح