خبر فوری
euronews_icons_loading
پیامد زمین لرزه ژاپن

گروههای امداد، پس از دو زمین لرزه شدید هفته گذشته در جنوب ژاپن بدون توقف مشغول کارند تا بازماندگان زلزله را در زیر آوار پیدا کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح