محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پیشنهاد کمیسیون اروپا برای سفر بدون ویزای اوکراینی ها به قاره سبز

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
پیشنهاد کمیسیون اروپا برای سفر بدون ویزای اوکراینی ها به قاره سبز

کمیسیون اروپایی چهارشنبه پیشنهادی به شورای اتحادیه اروپایی مبنی بر سفر بدون ویزای شهروندان اوکراینی داد. این کمیسیون پیشنهاد کرده است تا اوکراین از فهرست کشورهایی که نیاز به ویزا برای ورود به اروپا دارند خارج شود. در صورت تصویب این طرح اوکراینی ها می توانند بدون ویزا وارد منطقه شن گن شوند.