خبر فوری

2016-04-27

نخست وزیر ترکیه: قانون اساسی جدید ویژگی لائیک خود را حفظ می کند