محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برگزاری دادگاه تجدید نظر ناخدای کشتی کوستاکونکوردیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
برگزاری دادگاه تجدید نظر ناخدای کشتی کوستاکونکوردیا

خبر کوتاه

دادگاه تجدید نظر ناخدای کشتی تفریحی کوستاکونکوردیا در ایتالیا برگزار شد. فرانچسکو اسکتینو، ناخدای کشتی تفریحی کوستاکونکوردیا در فوریه سال گذشته به ۱۶ سال و یکماه حبس محکوم شده بود.

به گل نشستن کشتی کوستاکونکوردیا در سیزدهم ژانویه سال ۲۰۱۲ به مرگ ۳۲ تن انجامید. در پی آن فرانچسکو اسکتینو از سوی مقامات قضایی ایتالیا به عنوان تنها متهم این پرونده به دلیل خطای انسانی، به قتل غیرعمد محکوم شد. کاپیتان ۵۴ سالۀ این کشتی متهم بود که پیش از تخلیۀ مسافران، عرشۀ کوستاکونکوردیا را ترک کرده است.