euronews_icons_loading
سوزاندن هزاران عاج فیل در کنیا

مراسم سوزاندن کنیا هزاران عاج فیل و شاخ کرگدن در کنیا با حضور رئیس جمهوری این کشور برگزار شد. مقامهای مسئول در کنیا این اشیای گران قیمت را از بین بردند تا قاچاقچیان نتوانند آنها را بفروشند.

مطالب بیشتر از بدون شرح