محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

واکنش کمیسیون اروپا به افشاگری صلح سبز

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
واکنش کمیسیون اروپا به افشاگری صلح سبز

روز دوشنبه، کمیسیون اروپا در واکنش به افشاگری سازمان صلح سبز گفت مدارکِ درز کرده، نشانگر روند مذاکرات اند و نه نتیجه نهایی آن. همچنین ایگناسیو گارسیا برسرو، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، برخی از اعتراضهای مطرح شده از سوی سازمان صلح سبز را «صریحا اشتباه» نامید.

آقای بروسرو که در بروکسل سخن می گفت افزود: «آیا درز کردن اطلاعات مذاکرات برای ما آزارنده است؟ بله، قطعا. درز کردن چنین مدارکی چندان برای اعتماد در روند مذاکرات خوب نیست. اما پیش آمده است، فعلا همین را می توانم بگویم.»

یورگو ریس، مدیر اروپای سازمان صلح سبز هم در کفنرانسی خبری در این باره گفت: «موضعگیری اتحادیه اروپا درباره حفاظت محیط، سلامت عمومی و معیارهای تولید در ارتباط با مصرف کنندگان بسیار بد است و موضع ایالات متحده از آن هم بدتر. بنابرین، چشم اندازِ رسیدن به توافق میان بد و بدتر، چشم اندازِ امیدبخشی نیست.»