محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بیلان مالی مثبت بانک «مونته دی پاسکی دی سیه نا» در سه ماهه اول سال

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیلان مالی مثبت بانک «مونته دی پاسکی دی سیه نا» در سه ماهه اول سال

بانک ایتالیایی «مونته دی پاسکی دی سیه نا» در سه ماهه اول سال جاری میلادی به سود خالصی معادل ۹۳ میلیون یورو دست یافته است. این در حالی است که کارشناسان پیش بینی می کردند این بانک قدیمی در این زمان متحمل ضرر و زیان شود.

کاهش هزینه ها و مخارج مونته دی پاسکی در رسیدن آن به سود خالص تاثیر مستقیم داشته است.

در حال حاضر سرمایه گذاران نگران افزایش بدهی های این نهاد هستند که بازپرداخت آنها با تاخیر خواهد بود و درباره پرداخت سود آنها نیز تردید وجود دارد. میزان این بدهی ها به رقم ۴۷ میلیارد یورو می رسد.