محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ژاپنی توسط شرکت فضایی آمریکایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ژاپنی توسط شرکت فضایی آمریکایی

خبر کوتاه
شرکت هوا و فضای آمریکایی اسپیس ایکس موفق شد دومین پرتابگر فضایی خود را بدون هیچ آسیبی در اقیانوس اطلس بنشاند.

این پرتابگر برای دومین بار ماهواره ای مخابراتی ژاپنی را در مدار زمین قرار دارد.