محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کشف آثار باستانی در اعماق دریا در اسرائیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
کشف آثار باستانی در اعماق دریا در اسرائیل

کارشناسان اداره باستان شناسی اسرائیل با کاوش زیرآبی در یک بندرگاه قدیمی موفق به کشف تندیسها و سکه هایی به قدمت ۱۶۰۰ سال شدند. بخشی از این آثار در بقایای یک کشتی غرق شده کشف شده و بخش دیگری از آنها در کف دریا پراکنده بودند.