2016-05-22

واکنش هیلاری کلینتون به دفاع ترامپ از آزادی سلاح گرم