محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

چت کردن یک فارغ التحصیل آکادمی نظامی آمریکا در مراسم رژه فارغ التحصیلی

Access to the comments نظرها
نگارش از Banafsheh Soleimani
چت کردن یک فارغ التحصیل آکادمی نظامی آمریکا در مراسم رژه فارغ التحصیلی

ویدیویی که به طور گسترده در شبکه فیسبوک منتشر شده، نشان می دهد که یک دانشجوی دانشکده افسری ارتش آمریکا، در حالی که در مراسم فارغ التحصیلی همراه دیگر همکاران خود در حال رژه رفتن است، با موبایل خود نیز سرگرم فرستادن پیام است.

این پست فیسبوکی ۴۵۰۰ بار همرسانی شده و ۷۰۰ کامنت دریافت کرده است. مخاطبان در بسیاری از کامنت ها یادآور شده اند که افسران ارتش آمریکا باید در مراسم فارغ التحصیلی از دست زدن به چنین بی انظباطی هایی بپرهیزند.