محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بحران برزیل؛ استعفای وزیر برنامه ریزی دولت میشل تمر در ارتباط با فساد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
بحران برزیل؛ استعفای وزیر برنامه ریزی دولت میشل تمر در ارتباط با فساد

۱۲ روز پس از رای مجلس سنای برزیل به تعلیق دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل، استعفای رومرو جوکا وزیر برنامه ریزی دولت میشل تمر بحران سیاسی مرتبط با فساد در برزیل را وارد مرحله تازه ای کرده است. او متهم است که سعی داشته مانع پیشرفت تحقیقات درباره فساد در برزیل شود.

این استعفا در پی لو رفتن و انتشار سخنان ضبط شده رومرو جوکا در روزنامه چپ گرای فویا دِ س. پائولو برزیل رخ داده است.

با این حال آقای جوکا روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که هرگز مرتکب عملی که مانع انجام تحقیقات شود نشده است و بخاطر همین بسیار آرام است و نگرانی ایی ندارد.

رومرو جوکا وزیر برنامه ریزی در این نوار ضبط شده با تلاش برای استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری تعلیق شده برزیل، خواستار متوقف شدن تحقیقات از شرکت بزرگ نفتی پتروبراس شده است. آقای رومرو جوکا یکی از چهرهای کلیدی تیم اقتصادی دولت موقت میشل تمر در برزیل محسوب می شد.

دیلما روسف رئیس جمهوری تعلیق شده برزیل بعد از انتشار این نوار گفت که این سخنان نشان می دهد که او قربانی یک کودتای سیاسی طراحی شده برای محافظت از چهرهای ارشد دخیل در رسوایی پتروبراس است.

از سوی دیگر اعتراضات مکرر علیه دولت میشل تمر رئیس جمهوری موقت برزیل هفته گذشته ادامه داشت. روز یک شنبه هزاران نفر بر ضد میشل تمر و در خارج از خانه او در سائوپائولو دست به اعتراض زدند. معترضان به برنامه ریاضیتی دولت اعتراض دارند و می گویند که دولت نباید بودجه برنامه کمک های اجتماعی را که برای میلیون ها برزیلی حیاتی است حذف کند.