euronews_icons_loading
کمبود سوخت در پمپ بنزین های فرانسه

در پاریس و بسیاری دیگر از شهرهای فرانسه بدلیل اعتصاب کارکنان چندین پالایشگاه در اعتراض به اصلاحات در قانون کار، بسیاری از پمپ بنزین ها تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح