محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آمار مرگ های قابل پیشگیری در اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آمار مرگ های قابل پیشگیری در اتحادیه اروپا

مرگ اجتناب پذیر یا قابل پیشگیری چیست؟

*مرگی که زودرس ولی قابل اجتناب است و به کمک مراقبتهای بهداشتی قابل پیشگیری است. *مرگ افراد زیر ۷۵ سال. *مرگ به دلیل سکته قلبی و مغزی. *این نوع مرگ یکی از معدود معیارهای اندازه گیری سطح کیفیت مراقبتهای بهداشتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. *داده ها مربوط به سال ۲۰۱۳ میلادی است.

داده های مطلق و سهم

داده های مطلق نشانگر میزان بالقوه مرگهای اجتناب پذیر در هر کدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و «سهم» درصد مرگ و میر جمعیت زیر ۷۵ سال را نشان میدهد.

برای مثال در سال ۲۰۱۳ میلادی میزان مرگ و میر قابل پیشگیری در رومانی ۵۴۸۲۷ نفر بوده که ۴۹.۹ درصد، مرگ افراد زیر ۷۵ سال این کشور را تشکیل داده است.

کدام کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشترین مرگ و میر قابل پیشگیری را دارند؟

بدترین کشور از لحاظ سهم مرگ و میر قابل پیشگیری رومانی با ۴۹.۹ درصد است. این بدان معنی است که بیشتر مرگ و میرهای زیر ۷۵ سال این کشور با مراقبتهای بهداشتی مناسب قابل پیشگیری بوده است.

رتبه های بعدی در این میان، لتونی با ۴۸.۵ درصد، لیتوانی با ۴۵.۴ درصد و اسلواکی با ۴۴.۶ درصد و سهم این کشورها در اتحادیه اروپا از مرگ و میر اجتناب پذیر ۳۳.۷ درصد است.

کدام کشورها کمترین مرگ و میر قابل پیشگیری را دارند؟

فرانسه کمترین میزان مرگ و میر اجتناب پذیر را با ۲۳.۸ درصد داراست که کمتر از نصف سهم رومانی است. پس از فرانسه، دانمارک با ۲۷.۱ درصد و بلژیک با ۲۷.۵ درصد قرار دارند و هلند نیز چهارمین رتبه را با کمتر از ۳۰ درصد دارد.

دلایل مرگ و میرهای قابل پیشگیری

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا اصلی ترین دلیل این نوع مرگها سکته قلبی است و ۱۸۴۸۰۰ نفر یعنی ۳۲ درصد مرگها به این دلیل بوده است. سکته مغزی دومین دلیل است که ۹۳۹۰۰ مرگ یعنی ۱۶ درصد آنها را شامل می شود. سومین دلیل مرگ و میرها در این لیست، سرطان روده بزرگ است که ۶۷۰۰ مرگ یا ۱۲ درصد آنها را شامل میشود.

سرطان روده بزرگ و سرطان پستان عامل مرگ ۱۱۷۸۰۰ نفر یا ۲۱ درصد مرگ و میرهای اجتناب پذیر در اتحادیه اروپا بوده است.