محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فایل صوتی، دومین وزیر برزیلی را مجبور به استعفا کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
فایل صوتی، دومین وزیر برزیلی را مجبور به استعفا کرد

بدنبال انتشار فایلی صوتی و استعفای فابیانو سیلویرا، وزیر ضدفساد برزیل، کارکنان وزارتخانه ای که وی عهده دار آن بود در حرکتی نمادین و با نیت طرد و نفی وی، کف ساختمان وزارتخانه خود را شستشو دادند و جارو کردند.

در فایل صوتی منتشر شده ظاهرا آقای سیلویرا به رنان کالیه روس رئيس سنا و سرجیو ماشادو، سناتور سابق توصیه می کند چگونه از تحقیقات فساد در پتروبراس، شرکت نفت دولتی، طفره روند.

با آغاز روند استیضاح دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل و پس از رومرو ژوکا، وزیر سابق برنامه ریزی، فابیانو سیلویرا دومین وزیری است که استعفا می کند.

برزیل در یک سال و نیم اخیر شاهد تظاهرات متعدد و وسیع علیه فساد و وضعیت اقتصادی در این کشور بوده است.

دیلما روسف، رئیس جمهوری که خود به دستکاری اعداد و ارقام بودجه کشور متهم و از مقامش معلق شده است در مجلس سنای این کشور استیضاح خواهد شد.