محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دادگاه تجدیدنظر حکم کاپیتان کوستاکونکوردیا را تایید کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
دادگاه تجدیدنظر حکم کاپیتان کوستاکونکوردیا را تایید کرد

خبر کوتاه

دادگاه تجدید نظر ایتالیا روز سه شنبه حکم ۱۶ سال زندان برای کاپیتان سابق کشتی کوستاکونکوردیا را تایید کرد. فرانچسکو اسکتینو متهم است که در سال ۲۰۱۲ با خطا در هدایت این کشتی موجب برخورد آن با صخره ها شده و ۳۲ نفر را به کام مرگ کشانده است.

کاپیتان این کشتی پیش از تخلیۀ مسافران عرشه را ترک کرده بود. اتهامات وی قتل، رها کردن کشتی و غرق کردن این کشتی بود و دادگاه اولیه وی را پس از دو سال تحقیق و محاکمه در فوریۀ ۲۰۱۵ مجرم شناخت.

کشتی کوستاکونکوردیا روز چهاردهم ژانویۀ ۲۰۱۲ به دلیل نزدیکی بیش از حد به جزیرۀ جیلیو با صخره های ساحلی برخورد کرد و واژگون شد.